View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6109/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
05/11/2018
Ngày hiệu lực
05/11/2018
Trích yếu
Quản lý tro, xỉ phát sinh từ nhà máy nhiệt điện
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬