View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6109/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
05/11/2018
Ngày hiệu lực
05/11/2018
Trích yếu
Quản lý tro, xỉ phát sinh từ nhà máy nhiệt điện
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬